Efter att i flera år ha översatt läromedel stod det klart för Tommy Eriksson, apotekare och professor vid Malmö universitet, att det behövdes en svensk grundbok i farmakologi och farmakoterapi. Nu har han tillsammans med kollegor i olika roller tagit ett helhetsgrepp på området. Boken har fått ett varmt mottagande.

Vem riktar sig boken till?

– Främst till studerande på sjuksköterskeutbildningen. Det är en grundbok som kan användas från termin 1 till 6. Men den används även på receptarieprogrammet och är även tillämpbar i andra professioner.

Hur skiljer den sig från tidigare läromedel?

– Det har helt enkelt inte funnits någon tillräckligt bra bok på svenska som är anpassad till svenska förhållanden och sjukvård och där det finns en helhetssyn. Vi tar upp alltifrån vårdkedjan till patientsäkerhet och läkemedelsräkning. Boken går igenom hur man väljer läkemedel och hur man anpassar dessa till andra läkemedel som patienten använder, hur de påverkar varandra och olika kroppsliga tillstånd.

Vi vill bidra till sjuksköterskor tar ett steg framåt i arbetet med att följa upp och individanpassa behandlingar.

Tommy Eriksson

Det är ju läkare som ordinerar läkemedel. Vilken roll har sjuksköterskan när det gäller val av mediciner?

– Sjuksköterskan arbetar närmre patienten och har en väldigt viktig roll när det gäller kommunikation, uppföljning och även genom att förutspå biverkningar. Ju mer sjuksköterskan kan om farmakologi och farmakoterapi, desto bättre är det. Vi som har arbetat med boken har olika yrkesroller och på så vis har vi fått ett helhetsperspektiv, men sjuksköterskans roll är central. Vi vill bidra till sjuksköterskor tar ett steg framåt i arbetet med att följa upp och individanpassa behandlingar.

I Bibliotekstjänst recension får boken goda omdömen och kallas farmakologins nya bibel. Vad betyder det för er?

– Det är ju så klart oerhört glädjande. Vi hade kanske förväntat oss neutrala omdömen, men mottagandet tyder ju på att boken varit efterlängtad och fyller en viktig funktion.

Text: Cecilia Lindberg

Om boken

Farmakologi & farmakoterapi

Författare

Tommy Eriksson och Patrik Midlöv (Red). Tommy Eriksson är apotekare och professor vid Malmö universitet. Patrik Midlöv är läkare och professor Lunds universitet. Dessutom är flera sjuksköterskor som är lärare och forskare vid Malmö universitet medförfattare.

Förlag

Studentlitteratur