Ett nyligen avslutat projekt vid Malmö universitet har undersökt hur man med hjälp av ny teknik kan förse både resenären och aktören med realtidsinformation under oplanerade trafikstörningar i kollektivtrafiken. Allt för att resenären ska hitta en smidigare resväg fram till sin slutdestination.

Ansvarig för projektet ”Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken” är Åse Jevinger, docent i datavetenskap vid Malmö universitet. 

– Dels ville vi testa tidigare konceptuella forskningsresultat i verkligheten. Men upprinnelsen till projektet är att många av oss som forskat på detta själva är pendlare, och vi känner att vi måste trixa ganska mycket med reseplaneraren, exempelvis testa flera olika delsträckor när det blir en störning. Vi tyckte att det saknades ett mer individanpassat resestöd, säger Åse Jevinger. 

I projektet har en prototyp av en app tagits fram som i förlängningen skulle kunna integreras i befintliga reseplanerare. Projektet har valt att fokusera prototyptestningen på tåglinjerna mellan Lund och Malmö̈. De huvudsakliga skillnaderna i förhållande till dagens reseplanerare är:

  • Appen är kontextmedveten (i det här projektet handlar kontexten om vilket tåg eller vilken station/perrong resenären befinner sig på) och kan därmed förse resenären med individanpassad information om alternativa resvägar i förhållande till ursprunglig resplan. 
  • Kollektivtrafiken får tillgång till information om resenärens kontext och slutdestination. 
  • Både resenären och aktören får tillgång till osäkerhetsfaktorer som ger en fingervisning om hur säker prognosen för olika resrutter är, och om de byten som ingår i resrutterna tidsmässigt kommer att fungera.
Många av oss som forskat på detta är själva pendlare och vi känner att vi måste trixa ganska mycket med reseplaneraren när det blir en störning.

Åse Jevinger, docent i datavetenskap

Den framtagna appen använder sig av beacons, som sänder ut en signal för att detektera vilket tåg eller vilken station/perrong resenären för tillfället befinner sig på. 

– En beacon är en liten bluetooth-tagg, en fast installation som sänder ut data. Så dessa måste i ett skarpt läge i sådana fall installeras. Det finns även andra lösningar, exempelvis baserade på gps, men beacons anser vi vara ett av de säkraste sätten att få fram tillförlitlig information, säger Åse Jevinger.

Appen använder sig även av så kallade öppna API:er – som omfattar kollektivtrafik i hela Sverige - för att identifiera alternativa resvägar. Lösningen fungerar därför i hela Sverige. 

Hur stor är chansen att detta implementeras i framtiden? 

– Det är en knivig fråga. Vi har nu visat att det går att genomföra. Det kräver nog någon slags central samordning. Kanske från Trafikverket. Om vi väljer att gå vidare med detta blir nästa steg troligen att göra en grundlig användarundersökning för att få ett bredare underlag, säger Åse Jevinger vid Malmö universitet. 

 

Text: Magnus Erlandsson 

 

Projektfakta

Den vetenskapliga artikeln "Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken".

Övriga forskare som har arbetat i projektet är Emil Johansson, Jan Persson och Johan Holmberg, samtliga vid Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet. 

Mer om Åse Jevingers forskning