Fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet har fått en stor donation för forskning i mindfulness. Affärsmannen Greg Dingizian ligger bakom donationen. Hans förhoppning är att forskningen ska bidra till mer kunskap om psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Jag hoppas att forskningen ska bidra till en ökad kunskap om medveten närvaro. Det kan användas i många delar i samhället, genom hela livet. Både för barn och unga i skolan och senare i yrkeslivet samt inom idrotten, säger affärsmannen och investeraren Greg Dingizian.

Donationen är gjord genom hans investmentbolag Agartha AB. Syftet är att stärka forskningen vid institutionen för idrottsvetenskap men även för hela fakulteten för Lärande och samhälle.

– Mental hälsa är ett relevant fält för vår fakultet eftersom vi samlar forskare inom både idrottsvetenskap, pedagogik och ledarskap, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Donation indelad i flera steg

Planen är att bygga ett professorsprogram för studier i mindfulness. Donationen är indelad i flera steg för att bygga på kunskaper om forskningsfältet successivt innan programmet inrättas. Det finns redan en del forskning kring hur mindfulness kan användas inom idrottspsykologi men olika mindfulnesspraktiker används även i skolans värld.

– Där vet vi inte lika mycket om vad det får för effekter. Därför är det intressant för en fakultet som har en lärarutbildning att också kartlägga och problematisera de här praktikerna, säger Susanna Hedenborg.

2023 kommer forskarna vid institutionen själva kartlägga fältet tillsammans med personer de bjuder in till öppna föreläsningar som även allmänheten kan ta del av. 2024 bjuds forskare med expertkunskap i mindfulness att stanna längre på universitet och arbeta fram profilen för forskningsmiljön. Och 2025 görs en gemensam utvärdering där ett slutgiltigt beslut tas om utformningen och själva inrättandet av professuren.

Förhoppning om kunskapsutbyte

Förutom att bidra till mer kunskap om mindfulness i till exempel skolans värld hoppas Greg Dingizian att forskningen ska kunna leda till ett kunskapsutbyte mellan akademin och idrottsvärlden.

– Min förhoppning är att vi så småningom får ett centrum på plats här i Malmö som kan ta emot besök från både svenska och internationella intressenter så att de kan få mer kunskap om mental träning, avslutar han.

Text: Anna Dahlbeck

 

Fundraising på Malmö universitet

Genom stöd till Malmö universitet kan privatpersoner och bolag bidra till ny forskningsbaserad kunskap och i förlängningen till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Fundraising på Malmö universitet har som uppgift att hitta externa partners och finansiärer som med sitt engagemang kan stärka vår undervisning och forskning.

Stöd Malmö universitet