Malmö universitet har fått en betydande donation för att utveckla forskning om vatten de kommande åren. Det är bolaget Sandberg Development AB som ska donera sammanlagt 100 miljoner kronor över en tioårsperiod.

– Forskning om vatten har en stark koppling till hållbar miljö och global hälsa. Donationen innebär att vi kan vidareutveckla vår kemiforskning, och gör det möjligt för oss att bidra med ny kunskap som behövs för att möta de globala utmaningarna, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet. 

Donationen är riktad till Institutionen för biomedicinsk vetenskap och forskare verksamma vid forskningscentret Biofilms Research Center for Biointerfaces. Satsningen ska bekosta både grundforskning och tillämpad forskning inom fysikalisk kemi med särskild inriktning på vatten.  

Pågående forskning kan vidareutvecklas

– I vår forskning tittar vi på hur vatten interagerar med biomolekyler, ytor och nanomaterial. Vi studerar hela spektrat av vattenaktiviteter, från rent vatten till nästan helt torra system. I tillämpad form hoppas vi att forskningen kan bidra till att lösa globala utmaningar inom hälsa och miljö kopplade till vatten. Det kan handla om mer miljövänlig rengöring och utveckling av läkemedel, säger Johan Engblom, prefekt på institutionen. 

Forskarna bedriver redan idag forskning om vatten, som tack vare donationen nu kan vidareutvecklas. Bland annat gäller det

  • framtagning av nya miljövänliga material som snabbt kan brytas ned i vatten 
  • utforskande av optimerade tvätt- och rengöringsmetoder som kan minska utsläpp och föroreningar i vatten
  • forskning om vatten och läkemedelsutveckling. Till exempel om hur mängden vatten i hud och slemhinnor påverkar hur läkemedel transporteras genom dem, samt utveckling av proteinbaserade läkemedelsberedningar.

– Den här donationen innebär en fantastisk möjlighet att ytterligare utveckla vår sedan länge etablerade forskning med fokus på vatten. Det är en viktig del av vår forskningsmiljö som nu kan fortsätta växa, säger Johan Engblom. 

Vatten är ett av bolagets fokusområden

Sandberg Development är moderbolag i en familjeägd koncern som verkat i Malmö sedan 50-talet. Det finns ett långvarigt samarbete mellan koncernen och forskare vid Malmö universitet. För närvarande görs två forskningsprojekt i samverkan med dotterbolagen Camurus och SWATAB. Vatten är ett av Sandberg Developments fokusområden. 

– Att säkerställa tillgången till rent vatten är en av vår tids stora utmaningar. I över 40 år har vi gjort investeringar i innovationer och cirkulära lösningar för effektivare användning och rening av vatten. Flera av dessa investeringar är idag lönsamma bolag som på olika sätt bidrar till att minska såväl användning av vatten som beroendet av kemikalier, säger Stefan Persson, VD och koncernchef på Sandberg Development. 

Text: Anna Dahlbeck