Odontologiska fakulteten och Folktandvården Skåne har tillsammans tagit initiativ till ett utvecklat samarbete med målet att förbättra munhälsan i Skåne. Samarbetet innefattar både forskning och utbildning.

– Det är mycket glädjande att vi nu tagit ett stort steg för att utveckla samarbetet mellan universitetet och Folktandvården Skåne. För universitetet finns en stor potential med ett vidareutvecklat samarbete, inte minst för att kunna bedriva patientnära forskning, säger Per Alstergren, dekan vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

Fakulteten samarbetar redan idag med ett flertal folktandvårdsorganisationer runtom i landet. Det pågående samarbetet mellan Malmö universitet och Folktandvården Skåne har bland annat omfattat forskning och VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Planen är att samarbetet ska vara mer strukturerat än tidigare och omfatta både forskning och utbildning. Det första steget handlar om att ta fram tydliga kommunikationsvägar mellan universitetet och Folktandvården Skåne för att underlätta och effektivisera kommunikationen, där rätt person hanterar rätt frågor.

– Vi ser fram emot att utveckla och fördjupa vårt samarbete med Malmö universitet, säger Karin Melander, vd på Folktandvården Skåne.
– Att utbilda framtidens odontologer är ett viktigt uppdrag som vi är stolta över att vara en del av. Genom gemensamma forskningsprojekt driver vi kunskapen framåt och bidrar till bättre munhälsa, både på kort och på lång sikt.

Text: Anna Dahlbeck

Odontologiska fakulteten

På Odontologiska fakulteten utbildas tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Forskning inom odontologi, utbildning och klinisk verksamhet är fakultetens tre grundpelare. 

Läs mer om forskning, utbildning och samverkan med fakulteten:
Odontologiska fakulteten