Den 16 november bjuder Malmö universitet, i samarbete med Boverket och Säker Vatten, in till ett seminarium för dela kunskap mellan forskning och bygg- och fastighetssektorn om risker med legionellabakterier.

Syftet är att ge en överblick av kunskapsläget i Europa och Sverige samt undersöka möjligheten till forskningssamarbeten mellan tekniker och biomedicinska forskare om legionella i biofilmer och vattenledningssystem.

Ansvarig för seminariet är Mats Persson, universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.

 

Varför arrangerar ni ett seminarium om legionellabakterier?

– Legionellabakterier orsakar legionärssjuka och pontiacfeber. Legionärssjuka är en farlig sjukdom med 150 till 200 rapporterade fall per år i Sverige, och med en dödlig utgång på mellan 5 och 20 procent. Nya byggregler håller på att remissbehandlas och det har också kommit ett ny EU-direktiv om kvalitet på dricksvatten som bland annat tar upp legionella, säger Mats Persson. 

Hur kan förekomsten av legionella påverkas av Boverkets nya byggregler?

– Boverkets ambition är att minska på detaljer i byggreglerna. Till exempel ta bort råd om dimensionerande temperaturer. Byggkonsulter behöver då söka underlag för dimensionering av vattenanläggningar på annat håll och det kan vara svårare att veta vad som är tillräckligt bra.

Varför kan dagens fokus på energieffektivisering öka risken för legionella i varmvatteninstallationer? 

– Visst ska vi energieffektivisera, men vi vet sedan länge att legionella växer som bäst i temperaturer mellan 20 och 45 grader. Vi vill inte ha vatteninstallationer som främjar tillväxten av legionella. Det krävs bra analyser och kontroller i befintliga anläggningar. 

Utvecklingen av legionella har en negativt stigande trend. Vad beror det på?

– Det är svårt att veta varför antalet rapporterade legionellainfektioner ökar. Det har kanske funnits ett stort mörkertal och att diagnostisering och rapportering blir allt bättre. Men det behövs också mer forskning om var och hur legionella växer i vatteninstallationerna för att ge kunskap till byggkonsulter och förvaltare.

Vad hoppas ni att seminariedagen ska leda till? Hur följs den upp?

– Seminariedagen ska hjälpa till att sprida kunskap om legionella och förhoppningsvis ge uppslag till forsknings- och utvecklingsprojekt där myndigheter, branschen och forskningen samarbetar. Men även att nuvarande samarbeten ska också fördjupas.

Vem vänder sig seminariet till? 

 – Vi vänder oss främst till byggkonsulter, installatörer, kommuner, myndigheter och forskare. Vi kommer att live-streama seminariet och göra det allmänt tillgängligt.

 

Text: Magnus Erlandsson

 

Anmälan till seminariet Legionella i vatteninstallationer