Här hittar du Lärande och samhälles målbild – fakultetens gemensamma vision och ambitioner 2023–2033.

Sammanfattning av innehållet

Målbilden i korthet

Under 2022-2023 har Fakulteten för lärande och samhälle (LS) arbetat med en målbild genom diskussioner med medarbetare.

Fakulteten har rötter i Lärarhögskolan i Malmö och har idag Sveriges tredje största lärarutbildning. Unikt för LS är de integrerade utbildningsvetenskapliga kompetenser som skapar starka akademiska miljöer för arbete inom utbildning, forskning och samverkan med svensk skolvärld.

Fakulteten för lärande och samhälles målbild för 2033 innebär i korthet:

  • Att fakulteten har internationellt och nationellt starka kunskapsmiljöer där det råder en god balans och samspel mellan forskning, utbildning och samverkan.
  • Att fakulteten präglas av mångfald, sammanhang och tillhörighet, som skapar mervärde och är en grundförutsättning för den höga kvaliteten i vår forskning och utbildning.
  • Ett starkt globalt och lokalt samhällsengagemang i både utbildning och forskning.
  • En stark bildningsambition där akademisk integritet, akademisk identitet samt demokratiska och medmänskliga värden är centrala utgångspunkter.

Hur målbilden ska uppnås beskrivs i ett antal ambitioner, exempelvis att skapa goda strukturella villkor för kärnverksamheten, gemensamma arenor för att mötas och lära av varandra samt en miljö som är trygg, lättnavigerad och studiefrämjande.

Ladda ner broschyr

Vill du ta del av hela målbilden så finns den beskriven i pdf-format.

Målbild 2023-2033 – Fakulteten för lärande och samhälle (pdf)