Här hittar VFU-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Handledare för blivande studie- och yrkesvägledare

Du som är utbildad vägledare och arbetar inom allmänna utbildningsväsendet kan anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder. Du kommer sedan att bli kontaktad av universitet någon vecka innan VFU-perioden börjar, och får då besked på om en student har placerats hos dig.

Arbetar du i en verksamhet utanför utbildningsväsendet med till exempel vägledning, rehabilitering och rekrytering kan också anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder. 

Anmäl dig här

VFU-perioder för studie- och yrkesvägledare

Termin 2 

I kurs 4, Vägledningens grunder (SY130G), ingår tre veckors VFU. Den ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare.

Termin 3 

I kurs 5, Vägledning i utvecklings- och lärandeperspektiv (SY171G), ingår fyra veckors VFU, som du ska genomföra inom det allmänna utbildningsväsendet. En av dessa veckor ska vara med lärare som handledare och tre veckor med utbildad vägledare som handledare.

Termin 4

I kurs 8, Arbetsliv och omvärld (SY170G) ingår två veckors VFU, som du genomför på arbetsplatser utanför det allmänna utbildningsväsendet, i en verksamhet som är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering med mera. Här behöver handledaren inte vara utbildad vägledare.

Termin 5 och 6 

I kurs 12, Vägledningens teori och metod (SY241G), ingår åtta veckors VFU. Här kan du välja att genomföra de fyra första veckorna i verksamheter utanför det allmänna utbildningsväsendet, i en verksamhet som är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering med mera.
De fyra sista veckorna av VFU genomförs inom det allmänna utbildningsväsendet.
Handledaren utanför allmänna utbildningsväsendet behöver inte vara utbildad vägledare.

Du kan också välja att genomföra alla 8 veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare. 

VFU-material

Kursöversikt med VFU-perioder Ht23/Vt24

Kursöversikt med VFU -perioder ht24/vt25

VFU-PM ht23

VFU - PM VT24

Stöd till handledare – feedback på vägledningssamtal

Studiehandledning för studerande vid studie- och yrkesvägledarutbildningen

Utvecklingsunderlag ht23/vt24

Arvodesformulär  ht23

Arvodesformulär vt24

Studentförsäkringar
Malmö universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd utanför universitetet. Student som blir skadad under sin VFU och som vill ha ut ersättning från försäkringen ska skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Anmälan ska skrivas under av både den drabbade studenten och företrädare för universitetet (till exempel VFU-läraren). Mer information om försäkringen och skadeanmälningsblankett finns hos Kammarkollegiet.
Kammarkollegiets webbplats

På väg mot vägledaryrket

Handledarförmiddag

Syftet med handledarförmiddagen är att bibehålla ett effektivt nätverk av SYV-handledare och att säkerställa hög kvalitet genom alla aspekter av studie- och yrkesvägledarutbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en central del av programmet, och genom ett fördjupat samarbete mellan universitetet och handledarna främjas studenternas professionella utveckling.

Handledarförmiddagen är öppen för alla SYV-handledare som arbetar inom eller utanför skolväsendet.

Deltagande är frivilligt, och du kan handleda SYV-studenter utan att delta i handledarförmiddagen.

Här på vår webbplats kommer du att hitta mer information om den kommande handledarförmiddagen, som är planerad att äga rum på hösten. En officiell inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Vi ser till att ni handledare hålls uppdaterade om SYV-utbildning, erbjuder spännande föreläsningar och möjliggör för många givande diskussioner. Glöm inte att delta på vår nästa träff.