Kul att just ert team vill vara med i vår studie! Varför gör vi denna studie? Jo, för att ta reda på om rotbehandling vid ett eller två besök påverkar prognosen.

Endodontisk behandling utförd vid ett eller två besök i allmäntandvården

En klinisk prospektiv randomiserad multicenterstudie.

Studien är ett samarbete mellan Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och Folktandvården i Region Halland, Region Kalmar, Region Norrbotten, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Gävleborg, Smile Tandvård, Oris Dental, Aragón Dental, Oskarsson Dental och Kungsbrotandläkarna i Norrbotten.

 

Behandlande tandläkare

Tacksam om du kan fylla i följande blankett som innehåller dina grunduppgifter. Formuläret fylls i endast en gång under hela studiens förlopp så gör gärna detta innan du börjar med första patienten. Tack för hjälpen!

Tandläkare, grunduppgifter

Rotbehandling på gång – börja här

Fyll i följande information i formulären som kommer att öppnas ”Screeninglog”  

Screeninglog 

 • Samtliga tänder som behöver rotbehandling dokumenteras
 • Registrera kliniken, patientens initialer och datum
 • Gå igenom inklusionskriterier och exklusionskriterier för att se om patienten är lämplig i studien

Kavumpreparation

Kavumpreparation

 • Fortsätt med kavumpreparation
 • Registrera status och kliniska fynd
 • TA APIKAL RÖNTGEN! Kom ihåg att rotspets och apikalt ben ska vara synligt
 • I de fall patienten är lämplig: informera och fråga patienten om hen vill vara med i studien
 • Är patienten intresserad: registrera samtycke och inkludera patienten i studien

Dags att öppna kuvert

I kuvertet kommer du att hitta två vykort ett till kliniken (blått) och ett till patienten (rött).

Vykorten innehåller information om studien och inloggningsuppgifter för varje patient dvs användarnamn och lösenord.

Be patienten logga in och fylla i hälsoformuläret på hemsidan.

I undantagsfall, om patienten inte har tillgång till mobil eller dator, kan pappersdokument användas. Då behöver patienten signera samtycke och fylla i hälsoformuläret på kliniken.

Patientens inloggningsuppgifter används då på kliniken för att registrera hälsoformuläret och samtycket via länken (se patientens röda vykort).

 • Ta fram randomiseringskuvertet & notera användarnamn och lösenord (randomiseringsnummer) i formulären och även i patientjournalen

Randomiseringsnumret visar vilken behandling som ska göras; 1- eller 2-stegsbehandling.

 • Boka nytt besök eller, om tid finns, fortsätt enligt nedan med den behandling som randomiseringen angett

1-stegsbehandling

2-stegsbehandling

Behandlingsprotokoll besök 1

Behandlingsprotokoll besök 2 

Om det är en 2-stegsbehandling, loggar du in med samma användarnamn och lösenord som vid förra besöket. Uppgifterna hittar du i journalen.

Telefonuppföljning

När patientbehandlingen är klar vill vi följa upp behandlingen 

 • Lägg in patienten i Recallen (kallelse för uppföljning) eller gör en notis i tidboken. Kom överens om vem som ringer.
  Märk tydligt i Recallen att patienten ingår i studien; t ex med noteringen ENDO1VS2 

Vid samtalet ska följande fyllas i:

Telefonuppföljning 5-7 dagar efter behandling

Telefonuppföljning 1 månad efter behandling

 

Efterkontroll

Ange ENDO1VS2 i Recallen (kallelselistan).

Kalla patienten efter 1 respektive 4 år för klinisk uppföljning och röntgenbildtagning.

1-årskontroll 

4-årskontroll