Futurum Innovation är en kreativ mötesplats där vård, forskning och företag tillsammans utvecklar innovationer inom tandvården. I vår testbädd träffas tandvårdens aktörer för att förbättra framtidens tandvårdsklinik.

Mötesplats för ny teknik och framtidsvision

Tillgången till den senaste tekniken och framtidens visioner bidrar till att medverkande kan finna inspiration till att sätta samman den egna kliniken mot bakgrund av de allra senaste rönen.

Teknisk utrustning och hjälpmedel för diagnostik och olika behandlingar finns på plats och kan utvärderas i antingen traditionell uppställning eller i nya konstellationer i de utvärderings- och forskningsprojekt som genomförs på kliniken.

Testbädd

Futurum Innovation är en kreativ mötesplats där vård, forskning och företag tillsammans tar fram och utvecklar innovationer inom tandvården.

Här finns en miljö där innovatörer och företag objektivt kan testa nya idéer och utrustning under forsknings- och utvecklingsfasen. Våra samarbetspartners kan utveckla och testa nya lösningar i nära samverkan med kvalificerade användare i olika testmiljöer och testlabb. I testmiljön finns tillgång till kvalificerade testutrustningar som täcker alla behov.

Utrustning, material eller metod kan testas vid Futurum Innovation över kortare eller längre tidsperioder. Tematiska tester utförs även där till exempel en viss typ av utrustning av olika fabrikat jämförs.

Initiativ till tester kan komma från dentalindustrin, från olika organisationer eller från enstaka personer inom tandvården, från myndigheter, från akademin eller från Futurum Innovation själv.

Advisory Board

Vetenskaplig rådgivning och innovationshjälp

Advisory board är ett rådgivande organ med uppgift att bistå innovatörer eller företag utan egen FoU. Här kan du få stöd och hjälp från idé till marknad genom intern och extern expertis. Vi hjälper dig att etablera samverkan och nätverk med andra aktörer med hög kompetensnivå och/eller modern kunskap och innovationskraft. Futurum Innovations Advisory board kan även utgöra referensgrupp för forskning och utbildning. 

Vid Futurum Innovation finns tillgång till världsledande forskningskompetens för våra samarbetspartners och möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad genom samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. 

Futurum Innovations referenspersoner hämtas från organisationer som representerar olika grupper inom tandvården och ifrån det omgivande samhället, men också enskilda personer kan bidra med sina erfarenheter och sitt kunnande.

Är du intresserad av att vara med så kan du eller den organisation du representerar skicka en intresseanmälan till futurum@mau.se

Uppdrag

Om det finns ett behov av att titta närmare på något specifikt eller om det finns en idé/frågeställning kan organisationer eller enskilda personer framföra uppdraget genom att skicka ett mail till adressen ovan. Det kan till exempel vara förslag på vad som bör utvärderas på Futurum Innovation.

Samarbetspartners

Företag med innovativa metoder och/eller utrustning kan bli samarbetspartner med Futurum Innovation.

Exempel på tester som kan genomföras på Futurum Innovation är test av utrustning, instrument, diagnostiska hjälpmedel, hård- och mjukvara för insamling av klinkdata eller behandlingsplanering. Laboratorietester av dentala rekonstruktioner eller tandimplantat samt kliniska studier är andra exempel.

Även företag som för närvarande inte har några aktiva utvecklingsprojekt kan bli samarbetspartner. Genom avtal mellan Futurum Innovation och dess samarbetspartners regleras förutsättningar som sekretess och ekonomiska förutsättningar för de test som skall utföras. Genom Futurumkliniken Innovations utformning som testbädd erbjuds stora möjligheterna att anpassa klinikplattformar med stor flexibilitet för de flesta typer av tester.

Intresseanmälan

Innovatörer med begränsade resurser kan få utvecklingshjälp och i vissa fall även hjälp med att hitta finansiering till sitt projekt. Skicka en intresseanmälan och framför era behov till futurumkoordinatorn på mejladressen futurum@mau.se

Kontakt

Futurum Innovation har bland annat fem moderna behandlingsplatser och är under ständig uppdatering. Vi tar gärna emot besök och demonstrerar kliniken och dess möjligheter.
Har du idéer kring forskning, utveckling eller samarbetsprojekt? Kontakta oss: futurum@mau.se