Välkommen till Tandvårdshögskolan i Malmö. Här får du kvalificerad behandling av studenter och erfarna tandläkare. Vi välkomnar både nya och gamla patienter i alla åldrar. Är du 23 år eller yngre är all tandvård gratis och på studentkliniken betalar du ett lägre pris jämfört med ordinarie tandläkartaxa.

Covid-19 information

Om du har feber, hosta eller andningsbesvär ska du avstå från att besöka våra kliniker på Tandvårdshögskolan. 

Avbokning av tid sker till aktuell klinik alternativt till telefon: 040-665 84 28 vardagar kl. 7:45–16:45, onsdagar kl. 7:45–12:00.

Akut tandvård
Bokning av akut tandvård sker vardagar kl. 8-12 samt 13-14, onsdagar kl. 8-10 på telefon 040-665 85 35. 

Läs mer om akut tandvård på Tandvårdshögskolan

Tandvårdshögskolan följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av Covid-19. Mer information om coronaviruset hittar du på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177: Om Coronaviruset
Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om Covid-19

Behöver du ta bort en tand?

Tandvårdshögskolan i Malmö söker patienter till studentundervisningen.

Om du har tänder som behöver dras ut eller om du har behov av en mindre operation, t.ex. en visdomstand, är du välkommen att höra av dig för en kostnadsfri bedömning.

All behandling utförs av studenter i närvaro av legitimerad tandläkare.

Avlägsnande av en eller flera tänder kostar totalt 440 kr per behandlingstillfället. Operationer som bedöms olämpliga för studenter kan om så önskas bokas hos specialist till specialistkostnad.

Då det endast finns begränsat antal platser tillgängliga för tandborttagning rekommenderas att intresserade tar kontakt så snart som möjligt.

Kontakta oss för att boka tid eller få mer information

Telefon: 040-665 84 45 (Obs. Bokningar endast på detta telefonnummer).
Mån-tors 08:00-15:00 (Lunch 12:00-13:00).
Fre 08:00-12:00.

Vad det kostar

Debiteringsprinciper vid Tandvårdshögskolan.

Studenttaxan är frikopplad från Försäkringskassans regelverk. Åtgärdsnumren är desamma som i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket regelverk, men priserna är betydligt lägre.

Den totala behandlingskostnaden beräknas för de allra flesta behandlingar som utförs vid studentkliniken bli 50-80% lägre än kostnaden för samma behandling inom Folktandvården.

Vid behandling på våra lärarkliniker tillämpas vår ordinarie tandläkartaxa alternativt specialistpris. Behandlingskostnader ingår i Försäkringskassans regelverk och innefattar också ett högkostnadsskydd. Mer om detta finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.

Behandling på barn och ungdomar till och med 23 år är avgiftsfri.

Om något är oklart tveka inte att fråga din behandlare.

Observera att vi numera endast tillämpar kortbetalning.
Vi godtar inte fakturabetalning.

Prislista (pdf)

Om du inte är nöjd

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ska patienten:

  • få vård av god kvalitet
  • ges ett gott omhändertagande
  • visas omtanke och respekt
  • i förtroende kunna lämna uppgifter om sina personliga förhållanden.

Du kan läsa mer om de lagar som styr hälso- och sjukvården på Vårdguidens hemsida på länken.

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/

Tandvårdshögskolan har cirka 35 000 patientbesök per år. Någon gång händer det att behandlingen inte blir som man har tänkt sig. Om du inte fått den vård du förväntat dig bör du i första hand vända dig till personalen vid berörd klinik. Detsamma gäller om du anser att du har blivit dåligt bemött av personal eller student.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till tandvårdschefen på universitetstandvården för vidare hantering av ditt ärende.

Ladda hem blanketten: ”Synpunkter och klagomål på vården”. Fyll i och skicka den till adressen nedan.

Synpunkter och klagomål på vården (pdf)

Vi ber er uppmärksamma att under terminsuppehåll kan handläggningstiden för inkomna skrivelser vara något längre.

Adress: 
Malmö universitet
Odontologiska fakulteten
Tandvårdssamordnare: Annika Johansson
205 06 Malmö 

Ytterligare information finns via nedanstående länk:

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) hemsida

Om oss

Universitetstandvården (UTV) ansvarar för all klinisk verksamhet vid Odontologiska Fakulteten. Vi levererar förutsättningar för fakultetens lärare och studenter att bedriva tandvård.

Vården vi ger är både specialisttandvård som utförs på remiss från privat- eller folktandvård, och allmäntandvård som utförs av våra studenter när du söker dig hit som patient.

Telefon
040-665 84 28 vardagar kl. 7:45–16:45, onsdagar kl. 7:45–12:00

Hitta hit
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, precis intill station Triangeln i Malmö