Vi är en modern klinik som erbjuder kvalificerad behandling till ett bra pris. Här får du behandling av studenter och erfarna tandläkare. På studentkliniken betalar du ett lägre pris jämfört med ordinarie tandläkartaxa. Tandvård är gratis till och med det året man fyller 23.

Behöver du ta bort en tand?

Tandvårdshögskolan söker patienter till studentundervisningen.

Om du har en tand som behöver dras ut eller om du till exempel vill operera bort en visdomstand, är du välkommen att höra av dig för en kostnadsfri bedömning. All behandling utförs av studenter i närvaro av legitimerad tandläkare.

Att ta bort en eller flera tänder kostar 440 kronor per behandlingstillfälle. Operationer som bedöms för avancerade för studenter kan bokas hos en specialist, till specialistkostnad.

Boka tid hos oss

Telefon: 040-665 84 45 
Måndag–torsdag kl. 8–15, lunchstängt kl. 12–13, fredag kl. 8–12

Våra priser

Debiteringsprinciper 

Den totala behandlingskostnaden beräknas för de allra flesta behandlingar som utförs vid studentkliniken bli femtio till åttio procent lägre än kostnaden för samma behandling inom Folktandvården.

Vid behandling på våra kliniker tillämpas ordinarie tandläkartaxa, alternativt specialistpris. Behandlingskostnader ingår i Försäkringskassans regelverk och innefattar också ett högkostnadsskydd. 

Studenttaxan är frikopplad från Försäkringskassan. Åtgärdsnumren är de samma som i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets regelverk, men priserna är betydligt lägre.

Behandling på barn och ungdomar till och med 23 år är avgiftsfri.

Endast kortbetalning, ingen fakturabetalning. 

Prislistor 2022

Prislistorna är ännu ej tillgänglighetsanpassade.

Om du inte är nöjd

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska patienten:

  • få vård av god kvalitet
  • ges ett gott omhändertagande
  • visas omtanke och respekt
  • i förtroende kunna lämna uppgifter om sina personliga förhållanden.

Du kan läsa mer om de lagar som styr hälso- och sjukvården på Vårdguidens hemsida på länken.

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/

Vi har cirka 35 000 patientbesök per år. Om du inte fått den vård du förväntat dig bör du i första hand vända dig till personalen vid berörd klinik. Detsamma gäller om du anser att du har blivit dåligt bemött av personal eller student.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till tandvårdschefen för vidare hantering av ditt ärende.

Ladda hem blanketten: ”Synpunkter och klagomål på vården”. Fyll i och skicka den till adressen nedan.

Synpunkter och klagomål på vården (pdf)

Vi ber er uppmärksamma att under terminsuppehåll kan handläggningstiden för inkomna skrivelser vara något längre.

Adress: 
Malmö universitet
Odontologiska fakulteten
Tandvårdssamordnare: Annika Johansson
205 06 Malmö 

Ytterligare information finns via nedanstående länk:

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) hemsida

Om oss

Universitetstandvården ansvarar för all klinisk verksamhet vid Odontologiska fakulteten. Vi levererar förutsättningar för fakultetens lärare och studenter att bedriva tandvård.

Vården vi ger är både specialisttandvård som utförs på remiss från privat- eller folktandvård, och allmäntandvård som utförs av våra studenter när du söker dig hit som patient.

Reception


Carl Gustafs väg 34, precis intill Triangeln station
040-665 84 28
Vardagar kl. 7.45–16.45, förutom onsdagar då vi stänger kl. 12