Välkommen till Tandvårdshögskolan i Malmö. Hit kan alla söka sig och få en kvalificerad behandling vid vår studentklinik. På tandvårdskliniken betalar du ett lägre pris jämfört med ordinarie tandläkartaxa. All tandvård är gratis till och med 23 år. Utbrottet av coronavirus påverkar verksamheten vid Tandvårdshögskolan. Här hittar du den senaste informationen.

Så påverkar utbrottet av Covid-19 ditt besök hos oss

Om du har feber, hosta eller andningsbesvär ska du avstå från att besöka våra kliniker på Tandvårdshögskolan. 

Du kan avboka din tid hos oss till aktuell klinik alternativt på telefon 040-665 84 28
vardagar kl. 7:45–17:00, onsdagar kl. 7:45–12:00.

Bokning av akut tandvård för patienter som behandlas på Tandvårdshögskolan sker måndag-fredag kl. 08:00–08:30 på telefon 040-665 85 35. På grund av situationen som råder kan vi endast ta emot Tandvårdshögskolans egna patienter för akut tandvård. 

Malmö universitet följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten som i sin tur informeras av World Health Organization, WHO.

Mer information
Tandvårdshögskolan följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av Covid-19. Mer information om coronaviruset hittar du på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177: Om Coronaviruset
Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om Covid-19

Texten uppdateras.

Lista ditt barn hos oss

Barn, ungdomar och unga vuxna (0-23 år)

Alla barn, ungdomar och unga vuxna är välkomna till oss som patienter. Här är vanlig tandvård gratis till och med det året man fyller 23. 

Du kan anmäla ditt intresse för att lista ditt barn som patient hos oss.

Intresseanmälan till barntandvården

Kostnadsfri tandvård

Välkommen till Kliniken för allmän barn och ungdomstandvård – ABUT – på Tandvårdshögskolan i Malmö. Vi tar hand om barn- och ungdomar och erbjuder allt från förebyggande tandvård till avancerade behandlingar i t.ex. ortodonti (tandreglering) samt pedodonti (barntandvård). Tandvården är kostnadsfri och här blir du omhändertagen av erfarna tandläkare och övrig personal som är vana att möta barn- och ungdomspatienter i åldern 0–23 år. Kliniken för allmän barn och ungdomstandvård, ABUT, erbjuder allt från förebyggande tandvård till mer avancerade behandlingar.

Vi har möjlighet att ge våra patienter all tid som behövs för ett bra omhändertagande och vi erbjuder behandling i en lugn miljö och i ett lugnt tempo. 

Kliniken har avtal med Region Skåne - allmän barn- och ungdomstandvård och som ung vuxen/vårdnadshavare kan du lista dig själv eller ditt barn hos oss. 

Mer information om Allmän barn- och ungdomstandvård (PDF) 

Kontakt 

Vill du att ditt barn skall bli patient på Tandvårdshögskolan i Malmö är du välkommen att kontakta oss.

Patient som är listad hos oss och behöver akut tandvård på grund av värk, tappad fyllning eller utslagen tand kontakta oss på telefon.

Telefon: 040-665 84 76
Telefontider: måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 07:30–16:45 och onsdagar kl. 07:30–12:00
Helgjour: 0771-160 170

Vuxentandvård

Vi erbjuder allt från undersökningar till mer avancerad tandvård. Här kan du bli behandlad av studenter i nära samarbete med erfarna tandläkare vid vår studerandeklinik. Ring 040-665 84 28 för tidsbeställning.

Mer information om tandvård för vuxna

Hur går det till?
Ditt första besök sker på kliniken för oral diagnostik. Vid detta besök får du träffa en tandläkare och lärare som bedömer ditt tandvårdsbehov och om huruvida vi har möjlighet att ta emot dig får du tid för undersökning och röntgenundersökning. När undersökningarna är klara kommer du att få ett behandlings- och kostnadsförslag. Sammanlagda kostnader för dessa undersökningar är 865 kronor, eventuell kostnad för ytterligare röntgenbilder kan tillkomma.

Vill Du bli kontaktad för bokning av en undersökningstid? 
Intresseanmälan

Vid ytterligare frågor eller tidbokning:
ring 040 - 665 84 28

Studentklinik
Här får du behandling av studenter som utbildar sig till tandläkare eller tandhygienister. Studenterna handleds av allmäntandläkare och specialisttandläkare.

Du får räkna med att varje besök tar 2- 2,5 timmar och vi vill helst att du kan komma en gång per vecka. Priset är lägre än tandvårdstaxa. 

Lärarklinik
Du kan också få behandling på vår lärarklinik. Där behandlas du av allmäntandläkare eller specialisttandläkare. Priserna för behandling på lärarkliniken kan jämföras med priserna på allmäntandvård och specialisttandvård inom folktandvården.

Hur lång tid tar det innan behandlingen påbörjas?
På grund av den stora patienttillströmningen kan du inte räkna med att behandlingen påbörjas omgående. I de fall där dit vårdbehov behöver påskyndas hänvisas du till folktandvården eller privattandvården.

Akut tandvård
Var vänlig se ytterligare information under avsnittet om Covid-19 ovan.

Under normal terminstid tillämpas studenttaxa, övrig tid ordinarie tandvårdstaxa.

Betalning
Betalning sker med kontokort efter varje besök. Vid större behandlingar kan förskottsbetalning bli aktuell.

Avtalad tid
Det är mycket viktigt att du kommer på avtalad tid eftersom det är studenternas utbildningstid. Om du inte kan komma är det viktigt att du meddelar detta så fort som möjligt. Återbud kan även lämnas på våra telefonsvarare under helgerna. 

Uteblivet besök eller återbud mindre än 24 timmar före besöket kommer att debiteras. Vid upprepade uteblivande eller sena återbud kan avskrivning bli aktuellt. På barnklinik ska vårdnadshavare ha med sig legitimation.

Vid besök hos oss ska du kunna uppvisa giltig fotolegitimation.

Dina personuppgifter behandlas enligt Patientdatalagen SFS 2008:355 och GDPR.

Hitta hit
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, precis intill station Triangeln i Malmö

Akut tandvård

Se information om akut tandvård under avsnittet om Covid-19 ovan.
För dig som har akuta besvär från mun och tänder, ring för att boka tid. Vi hjälper dig att få en akuttid.

Akut tandvård
Vi tar emot vuxna patienter med akuta besvär efter tidsbeställning på vardagar. Behandlingen utförs i huvudsak av studenter under handledning av erfarna tandläkare. Studerandetaxa tillämpas.

När studentkliniken är stängd erbjuder vi akutmottagning hos våra tandläkare, då tillämpas tandläkartaxa. Under akutbesöket görs den behandling som krävs för att åtgärda dina problem.

Boka tid
Alla besök måste bokas per telefon.
Du får en tid då du senast bör vara på mottagningen, men du får vara beredd på att en viss väntetid kan förekomma.

Akuttandvård (helg och lov): jourtandläkare i Skåne, 0771-160 170, alternativt 1177.

Att tänka på

  • Tag med giltig fotolegitimation.
  • Behöver tandtekniker anlitas tillkommer kostnader.
  • Betalning sker efter besöket med betal-/kontokort.

Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med avancerade eller särskilda vårdbehov. Vi tar emot dig som har remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Här finns specialisttandvård inom samtliga av Socialstyrelsen erkända specialiteter samt en specialklinik för cariologi och en smärtklinik för patienter med kronisk smärta.

Mer information om specialisttandvård
För att få behandling på specialistklinikerna måste du ha en remiss från tandläkare eller läkare. Det finns åtta olika specialistkliniker på Tandvårdshögskolan i Malmö och dessutom finns en specialklinik för cariologi samt en smärtklinik för patienter med kronisk smärta.

De olika specialistklinikerna finns på:

Plan 1 Odontologisk röntgendiagnostik
Plan 2 Käkkirurgi och Oral medicin (finns även på Käkkirurgiska kliniken, SUS/Lund)
Plan 3 Ortodonti (tandreglering) 
Plan 3 Pedodonti (barn- och ungdomstandvård)  
Plan 4 Oral protetik 
Plan 4 Orofacial smärta och käkfunktion  
E-hälsa smärta/stress
Plan 5 Endodonti (rotbehandling)  
Plan 6 Parodontologi (tandlossning)

Specialistklinikerna samarbetar med specialistklinikerna i Region Skåne och patienter tas emot för undersökning och behandling från hela landet.

Om du inte är nöjd

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ska patienten:

  • få vård av god kvalitet
  • ges ett gott omhändertagande
  • visas omtanke och respekt
  • i förtroende kunna lämna uppgifter om sina personliga förhållanden.

Du kan läsa mer om de lagar som styr hälso- och sjukvården på Vårdguidens hemsida på länken.

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/

Tandvårdshögskolan har cirka 35 000 patientbesök per år. Någon gång händer det att behandlingen inte blir som man har tänkt sig. Om du inte fått den vård du förväntat dig bör du i första hand vända dig till personalen vid berörd klinik. Detsamma gäller om du anser att du har blivit dåligt bemött av personal eller student.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till tandvårdschefen på universitetstandvården för vidare hantering av ditt ärende.

Ladda hem blanketten: ”Synpunkter och klagomål på vården”. Fyll i och skicka den till adressen nedan.

Synpunkter och klagomål på vården

Vi ber er uppmärksamma att under terminsuppehåll kan handläggningstiden för inkomna skrivelser vara något längre.

Adress: 
Malmö universitet
Odontologiska fakulteten
Tandvårdssamordnare: Annika Johansson
205 06 Malmö 

Ytterligare information finns via nedanstående länk:
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) hemsida

Vad kostar det?

Debiteringsprinciper vid Tandvårdshögskolan.

Studenttaxan är frikopplad från Försäkringskassans regelverk. Åtgärdsnumren är desamma som i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket regelverk, men priserna är betydligt lägre.

Den totala behandlingskostnaden beräknas för de allra flesta behandlingar som utförs vid studentkliniken bli 50-80% lägre än kostnaden för samma behandling inom Folktandvården.

I stället för som tidigare debitering av 150 kronor vid varje besök kommer nu varje åtgärd debiteras en fast summa. Exempelvis kan en större (omfattande) fyllning som tidigare tog två besök att utföra (2x150kr) nu maximalt kosta 150 kronor.

Vid behandling på våra lärarkliniker tillämpas referenspris alternativt specialistpris. Behandlingskostnader ingår i Försäkringskassans regelverk och häri ingår ett högkostnadsskydd. Mer om detta finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.

Behandling på Barn- och Ungdomar till och med 23 år är avgiftsfri.

Om något är oklart tveka inte att fråga din behandlare.

Observera att vi numera endast tillämpar kortbetalning.
Vi godtar inte fakturabetalning.

Prislista

Om oss

Universitetstandvården (UTV) ansvarar för all klinisk verksamhet vid Odontologiska Fakulteten. Vi levererar förutsättningar för fakultetens lärare och studenter att bedriva tandvård. Vården vi ger är både specialisttandvård som utförs på remiss från privat- eller folktandvård, och allmäntandvård som utförs av våra studenter när du söker dig hit som patient.