Vi erbjuder specialisttandvård för dig med avancerade eller särskilda vårdbehov. Vi tar emot dig som har remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Här finns specialisttandvård inom samtliga av Socialstyrelsen erkända specialiteter samt en specialklinik för cariologi och en smärtklinik för patienter med kronisk smärta.

Mer information om specialisttandvård

För att få behandling på specialistklinikerna måste du ha en remiss från tandläkare eller läkare. Det finns åtta olika specialistkliniker på Tandvårdshögskolan i Malmö och dessutom finns en specialklinik för cariologi samt en smärtklinik för patienter med kronisk smärta.

De olika specialistklinikerna finns på:

  • Plan 1 Odontologisk röntgendiagnostik
  • Plan 2 Käkkirurgi och Oral medicin (finns även på Käkkirurgiska kliniken, SUS/Lund)
  • Plan 3 Ortodonti (tandreglering)
  • Plan 3 Pedodonti (barn- och ungdomstandvård)
  • Plan 4 Oral protetik
  • Plan 4 Orofacial smärta och käkfunktion
  • E-hälsa smärta/stress
  • Plan 5 Endodonti (rotbehandling)
  • Plan 6 Parodontologi (tandlossning)

Specialistklinikerna samarbetar med specialistklinikerna i Region Skåne och patienter tas emot för undersökning och behandling från hela landet.