Vi erbjuder allt från undersökningar till mer avancerad tandvård. Här kan du bli behandlad av studenter i nära samarbete med erfarna tandläkare vid vår studerandeklinik.

Ditt första besök sker på kliniken för oral diagnostik. Då får du träffa en tandläkare som bedömer ditt tandvårdsbehov och avgör om vi har möjlighet att ta emot dig. När undersökningarna är klara kommer du att få ett behandlings- och kostnadsförslag. Sammanlagda kostnader för dessa undersökningar är 885 kronor, eventuell kostnad för ytterligare röntgenbilder kan tillkomma.

Intresseanmälan vuxentandvård

Vid ytterligare frågor eller tidbokning: 

ring 040-665 84 28

Studentklinik

Här får du behandling av studenter som utbildar sig till tandläkare eller tandhygienister. Studenterna handleds av allmäntandläkare och specialisttandläkare.

Du får räkna med att varje besök tar 2- 2,5 timmar och vi vill helst att du kan komma en gång per vecka. Priset är lägre än tandvårdstaxa. 

Lärarklinik

Du kan också få behandling på vår lärarklinik. Där behandlas du av allmäntandläkare eller specialisttandläkare. Priserna för behandling på lärarkliniken kan jämföras med priserna på allmäntandvård och specialisttandvård inom folktandvården.

Betalning

Betalning sker med kontokort efter varje besök. Vid större behandlingar kan förskottsbetalning bli aktuell.

Avtalad tid

Det är mycket viktigt att du kommer på avtalad tid eftersom det är studenternas utbildningstid. Om du inte kan komma är det viktigt att du meddelar detta så fort som möjligt. Återbud kan även lämnas på våra telefonsvarare under helgerna. 

Uteblivet besök eller återbud mindre än 24 timmar före besöket kommer att debiteras. Vid upprepade uteblivande eller sena återbud kan avskrivning bli aktuellt. På barnklinik ska vårdnadshavare ha med sig legitimation.

Vid besök hos oss ska du kunna uppvisa giltig fotolegitimation.

Dina personuppgifter behandlas enligt Patientdatalagen SFS 2008:355 och GDPR.