Presentation

Agneta Holmberg, Projektledare vid Centrum för samverkan och samordning (CeSam) på Lärande och samhälle. Leg. gymnasielärare och Fil.mag. i utbildningsvetenskap. Arbetar i samverkan med uppdragsgivare och kollegor med att utforma och utveckla olika former av kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt. Fokusområde specialpedagogik, gymnasieskola, yrkesutbildning, Lärarlyftet samt validering.