Presentation

Agneta Rehn är universitetslektor i biologi, samt utbildad fritidspedagog. Undervisar på enheten NMS (Natur, miljö, samhälle) främst i olika kurser med biologiinnehåll. Handleder och examinerar självständiga arbeten på grundnivå (SAG) och avancerad nivå (examensarbeten). Är ämnesansvarig i biologi och sitter som lärarrepresentant i Programrådet/Utskottet för grundlärare. Är VFU-lärare för lärarstuderande med placering i Lunds kommun.