Presentation

Agneta Rehn: Jag är disputerad i funktionell zoologi och är anställd som universitetslektor i biologi på Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle vid institutionen för -Naturvetenskap, Matematik, Samhälle (NMS).

Min verksamhet på NMS: * Undervisar främst i olika kurser med biologiinnehåll för blivande grundlärare. * Handleder och examinerar blivande grundlärare i självständiga arbeten på grundnivå och avancerad nivå. * Lärarrepresentant i Programråd/Utskott för grundlärare. * Ämnesansvarig i biologi. * Ansvarig för ett antal lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Lunds kommun. * Universitetsrespresentant i styrgrupp för Skogen i Skolan (SiS). * Lokal koordinator för det nordiska nätverket SPICA.

Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för utomhuspedagogik med naturvetenskapligt innehåll.