Presentation

<ul> <li>Sekreterare fakultetsstyrelsen- kallelse/dagordning, mötesprotokoll samt mötesförberedelse.</li> <li>Administrativt stöd till dekan</li> <li>Sekreterare dekans beslutsmöte </li> <li>Mötesarrangemang</li> <li>Resebokningar</li> <li>Ledningsstöd</li> <li>Chefsstöd till sektion 2 och Universitetstandvården</li> </ul>