Presentation

Chef för enheten Process- och Systemutveckling, PSU, som baseras på de tre arbetsgrupperna Systemutveckling, Process - Projekt - Förvaltning samt arbetsgruppen Informations- och IT-säkerhet. Dessa arbetsgrupper utgör grunden för enhetens arbete inom Malmö universitets IT-avdelning.