AO

Anders
Olsson
Utbildningschef

email icon anders.olsson@mau.se
phone icon 040-6658383

location Planering, uppföljning och samordning

Presentation

Anders Olsson, utbildningschef på Fakulteten för lärande och samhälle är chef för enheten PLUS (planering, uppföljning och samordning av utbildning) och ansvarar för fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.