Presentation

Anders Spetz är lokalt säkerhetsansvarig på Orkanen och har hand om lås, larm och SBA

Arbetsmiljö ombud för Husservice.. Husvärd på Orkanen