Presentation

Studieadministratör på Centrum för akademiskt lärarskap vid Fakulteten för lärande och samhälle samt administratör för Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) på Malmö universitet. Sekreterare i nämnden för internationella utbildningsvetenskapliga utbildningar på avancerad nivå.