Presentation

Ann-Sofie Almquist arbetar som biträdande prefekt vid institutionen Barn-unga-samhälle. Ann-Sofie är utbildad förskollärare och har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap.