Presentation

Jag är föreståndare för Centrum för samverkan och samordning (CeSam) på fakulteten Lärande och samhälle och ingår i fakultetens ledningsråd. I uppdraget utgör dialog och samverkan med regionens skolhuvudmän kring kompetensförsörjning, verksamhets-/kompetensutveckling och forskning en viktig del.