Presentation

Jag arbetar som föreståndare för uppdragsutbildning och projektledare vid Centrum för Samverkan på fakulteten Lärande och samhälle och har en bakgrund som rektor och gymnasielärare inom gymnasieskolan. Projektleder olika skolutvecklingsuppdrag och kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap, processledning och kollegialt lärande och processleder även ett av Malmö universitets ULF-nätverk. Ingår i fakultetens ledningsråd och samverkar såväl internt på Malmö universitet som externt med olika uppdragsgivare, andra lärosäten och myndigheter, främst Skolverket, för att utveckla universitetets samverkan inom utbildning och forskning.