Presentation

Anna-Lena Tvingstedt är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid enheten Skolutveckling och ledarskap. Leg. psykolog. Forskningen är inriktad såväl mot specialpedagogisk verksamhet i olika kontexter som mot utveckling, undervisning och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning och dövhet, inklusive flerspråkighetsfrågor. Pågående forskningsprojekt om tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska i storstadsskolor med hög andel elever med andra modersmål än svenska. Programansvarig för magister-/masterprogrammet i pedagogik.