Presentation

Anna Arnell är universitetsadjunkt i svenska och svenska som andraspråk.
Masterutbildning i ämnesdidaktik

Masterarbete: ”Att främja språkutveckling och engagemang: Modersmålsundervisning i kvalitativ belysning Fostering language development and engagement: mother-tongue education in focus”

Undervisar i Svenska och Svenska som andraspråk, ULV (Utlandsutbildade Lärares Vidareutbildning) och i fristående kurser för modersmålslärare/modersmålsdidaktik

CeSam- uppdragsutbildningar för pedagoger i skola och förskola

VFU-lärare Kontaktlärare för ULV-VFU (verksamhetsförlagd utbildning),

Ämnesansvarig- ämnesgruppen Flerspråkighet,

Pågående forskning: Drama-och språkintegrerad didaktisk design i högre utbildning.