Presentation

Internationell handläggare på International Office med fokus på doktorander samt internationella samarbetsprojekt inom utbildning.

Läs mer om internationella möjligheter under forskarutbildning

Läs mer om finansiering för internationellt samarbete