Anna Bogeskär Brandt

Anna
Bogeskär Brandt
Projektkoordinator

email icon anna.bogeskar.brandt@mau.se
phone icon 040-6658084

location Universitetskansliet

Presentation

Jag arbetar med externa relationer och samverkans- och innovationsfrågor kopplat till studenter, alumner och vänner.

Genom Alumni & Vänner utvecklar och stärker vi relationerna med Malmö universitets alumner och tar vara på och uppmuntrar deras fortsatta engagemang i verksamheten. Det stärker Malmö universitets utbildningar och studenternas möjligheter att knyta kontakter och etablera sig på framtida arbetsmarknad.

Alumni & Vänner erbjuder bland annat rådgivning i planering av aktiviteter och praktiskt stöd i genomförandet. Jag utgår från Universitetskansliet och jobbar integrerat med flera verksamheter såsom kurs- och programansvariga och Karriärservice.