Presentation

Jag arbetar som forskningskommunikatör. Till vardags arbetar jag med pressfrågor, mediekontakter och att ge stöd till forskare kring kommunikation.

Jag är anställd vid enheten Forskningskommunikation och press på kommunikationsavdelningen.