Presentation

Universitetsadjunkt, undervisning främst i svenska som andraspråk, provortsansvarig för Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier), Malmö, uppdragsutbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning, ledamot i LS kursplanenämnd samt skrivhandledare på Skrivverkstaden.