AH

Anna
Hell
Doktorand

email icon anna.hell@mau.se
phone icon 040-6657135

location Kultur, språk och medier


Mer om min forskning

Presentation

Anna Hell är doktorand i svenska med didaktisk inriktning inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Forskningsfältet Anna Hell rör sig inom bidrar till ökad kunskap om språkinlärningsprocessen i en datorstödd miljö. Hon vill i sin forskning undersöka vilka pedagogiska och stöttande faktorer digitala verktyg i undervisningen av flerspråkiga elever innefattar och hur de samspelar med andraspråksbrukarens språkliga repertoarer och kompetenser. Forskningen inriktar sig mot grundskolans tidigare år.