Presentation

Anna Sandell arbetar som kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bland arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till och att samordna universitetets kvalitetsarbete (så som kvalitetsdialoger, enkäter och utbildningsgranskningar), sammanställning av olika universitetsgemensamma underlag och nyckeltal för både internt och externt bruk, kontakter med och samordning av uppdrag från UKÄ och att svara på remisser som kommer till universitetet. Anna är ledamot i Beredningen för utbildning och i Programkommittén.

Anna disputerade 2007 med avhandlingen Utbildningssegregation och självsortering - om gymnasieval, genus och lokala praktiker. Därefter har Anna skrivit flera artiklar och antologibidrag.