Presentation

Jag är adjunkt på institutuionen Kultur-Språk-Medier och fil.dr. i pedagogik med inriktning dramapedagogik. Mitt avhandlingsarbete handlar om drama i grundskolan. Jag är intresserad av pedagogiska och didaktiska frågeställningar och praktiknära forskning.