Presentation

Jag är adjunkt på institutuionen Kultur-Språk-Medier och undervisar bl.a. i Drama. Jag är också doktorand vid University of Chester och mitt avhandlingsarbete handlar om drama i grundskolan. Jag är intresserad av pedagogiska och didaktiska frågeställningar och praktiknära forskning.