Presentation

Jag jobbar som forskningskoordinator med fokus på infrastruktur. Forskningsinfrastruktur är olika former av verktyg eller resurser som är nödvändiga för att bedriva forskning. Forskningsinfrastruktur krävs för att ge forskningen goda förutsättningar att utvecklas och hålla hög kvalitet. Exempel på forskningsinfrastruktur är forskningsanläggningar, databaser, avancerade mätverktyg, forskningsbibliotek, biobanker och storskaliga beräkningsresurser.

Som en del av min tjänst koordinerar jag Kärnfaciliteten för forskningsdata och dataanalys. Denna verksamhet innefattar att ge forskningsstöd vad gäller forskningsdatahantering, dataanalys, forskningsetik samt forskningsnära IT-stöd.

Tveka inte att ta kontakt med mig om du undrar något i dessa frågor!