Presentation

Jag undervisar blivande lärare i ämneskurser inom kemi, biologi och matematik samt i didaktiska kurser, då jag fördjupat mig och har en fil mag inom kemididaktik. Jag är huvudskyddsombud på lärande och samhälle.