Presentation

Jag är doktorand i Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande. Mitt intresseområde är yrkesutbildningar med utgångspunkt i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Fokus i min kommande avhandling kommer att vara handledaren och handledningen på arbetsplatsen under apl. Forskningsområdet utgår från handledarens situation och finns i skärningspunkten mellan apl-elevens behov, Skolverkets mål och krav och branschens förväntningar på skickliga yrkesutövare.