Presentation

Undervisning: Jag undervisar på institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle. Jag är främst involverad i kurser på grundlärarprogrammet inom matematik och lärande. Min bakgrund är Ma/No lärare åk F-7 och jag har varit yrkesverksam som lärare sedan 1992. Jag har jobbat på MAU sedan 2014. 2014-2017 på deltid, och from ht 17 på heltid.

Forskning:

Jag skriver på min masteruppsats där mitt område inom matematikdidaktiken handlar om lärares kollegiala lärande för att utveckla matematikundervisningen.

Uppdrag:

Mitt intresse för digitala verktyg och programmering har lett till att jag är involverad i en del RUC-uppdrag för verksamma lärares fortbildning inom dessa områden.