Presentation

Bim Riddersporre, FD psykologi, leg logoped, leg psykolog. Universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning. Prodekan. Forskning inom områdena föräldraskap samt ledarskap. Pågående projekt om ledarskap i förskolan samt om ledarskap i Svenska kyrkan.