Presentation

Arbetar framför allt vid specialpedagog- och speciallärarutbildningarna med undervisning, handledning och examination. Lågstadielärare, montessoripedagog, specialpedagog och filosofie licentiat i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Forskningsintresset riktar sig mot specialpedagogik, skolutveckling, språk och begreppsbildning samt matematikdidaktik och lärande.