BM

Birgitta
Magnusson
Kvalitetskoordinator

email icon birgitta.magnusson@mau.se
phone icon 040-6657609

location Universitetskansliet

Presentation

Jag arbetar med strategiskt ledningsstöd, främst till dekan, ledningsgrupp och fakultetsstyrelse vid Fakulteten för kultur och samhälle och jag är också kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid både Fakulteten för kultur och samhälle och Fakulteten för teknik och samhälle. Vidare har jag uppdrag som verksamhetsutvecklare vid universitetets processkontor, där jag arbetar med processerna "Introducera studenter till akademiska studier" respektive "Planera och följa upp verksamhet".