BM

Birgitta
Magnusson
Kvalitetskoordinator

email icon birgitta.magnusson@mau.se
phone icon 040-6657609

location Universitetskansliet

Presentation

Birgitta Magnusson arbetar med strategiskt ledningsstöd, främst till dekan, ledningsgrupp och fakultetsstyrelse vid Fakulteten för kultur och samhälle och är också kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle. Vidare har Birgitta uppdrag vid universitetets processkontor, där hon arbetar som processledare för processen "Planera och följa upp verksamhet".