Presentation

Birgitta Rosengren-Reino är Leg. sjuksköterska och har Specialistsjuksköterskeexamen i operationssjukvård och Medicine magisterexamen i medicine med huvudområde Omvårdnad.

Birgitta är Universitetsadjunkt vid Institutionen för Vårdvetenskap. * Kursansvarig och schemaläggare i kurs OM111B Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter * Examinatorsstöd i OM111B delkurs 3 Prekliniska färdigheter * Kursansvarig i kurs OM141C delkurs 5 Primärvård * Examinerande klinisk adjunkt för Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården och geriatrik (särskilt boende) * Gruppansvarig lärare och examinerande lärare i Prekliniska färdigheter * Omvårdnadshandledare.