Presentation

Tjänstgör som universitetsadjunkt på Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

Kursansvarig för "Vägledning i omställning- och rehabilitering" samt "Vägledning i ett utvecklings- och lärandeperspektiv"