Presentation

Som IT-pedagog utbildar Björn i de digitala tjänster som är knutna till den pedagogiska verksamheten och stödjer lärandet. Tillsammans med de övriga IT-pedagogerna och CAKL erbjuder han workshopar och användarstöd, främst kring digitala lärmiljöer, interaktivitet, digital media och generativ AI. Du kan också stöta på honom om du kontaktar IT-support där han är en del av gruppen som supporterar handhavandet av tjänster som t ex Zoom och MauPlay.