Presentation

Jag arbetar på idrottsvetenskapliga instutitionen, på lärareutbildningen och polisutbildningen. Mina främsta arbetsuppgifter är att undervisa i simning och livrädning, lek, friluftsliv och orientering.