Presentation

Bildkonstnär, Master of fine Arts (MFA) Göteborgs Universitet. Arbetar som Universitetsadjunkt i Bild och lärande vid institutionen för kultur, språk och medier (KSM)