Presentation

Camilla Norberg Hansen, innovationsrådgivare på MAU innovation med inriktning fakulteterna Lärande och samhälle samt Kultur och samhälle.