Presentation

Sexolog med bakgrund inom socialt arbete med unga och vuxna. Forskningsområde: kvinnlig omskärelse och sexualitet, migration och genus.

Forskningsprojekt