Presentation

Jag arbetar med studie- och karriärvägledning inom fakulteten Hälsa och samhälle, med fokus på bla, socialt arbete, socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri och sexologi.