Presentation

Carl-Magnus Carlsson är fil. mag. (MA) i Ekonomisk historia och Nationalekonomi och programansvarig för kandidatprogrammet Transport Management på Urbana studier där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi och Transporternas roll i samhällsekonomin samt handleder examensarbeten. Han har deltagit i flera internationella projekt med koppling till transport-, trafik-, logistik- och infrastrukturforskning och är representant för Mau i openENLoCC (European Network of Logistics Competence Centres). Han sitter också i styrelsen som representant för Mau i Hållbar Utveckling Skåne. Bland avslutade projekt märks Interreg IIIa Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMÖ) om ekonomiska och strukturella hinder inom transportväsendet för en ökad integration mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen och Interreg IVa-projektet EcoMobility om bl a "City Logistics". Carl-Magnus forskar också i informationsekonomi vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet.