Presentation

Jag är adjunkt med inriktning humanbiologi på institutionen för idrottsvetenskap. Jag är fysioterapeut i grunden och mina huvudsakliga undervisningsområden är anatomi, idrottsskador och fysiologi. Jag är kursledare för kursen Anatomi och Biomekanik på det idrottsvetenskapliga programmet i fysisk aktivitet och hälsa, men undervisar också på ämneslärar- och grundlärarprogrammet.

Utöver mitt uppdrag på MAU undervisar jag även på fysioterapeut- och läkarprogrammet vid Lunds universitet samt arbetar kliniskt på en idrottsklinik i Lund.