Presentation

Catarina Economou är legitimerad lärare och lektor i svenska och svenska i andraspråk med didaktisk inriktning och undervisar på KSM. Hon var postdoktor på deltid under åren 2018 - 2019 och forskade om Snabbspåret för nyanlända förskolelärare och lärare. Nu undervisar hon på ämneslärarprogrammet. Hennes forskningsintressen är utbildningsvetenskap, integrationsfrågor, social investeringspolitik. litteracitet och litteraturdidaktik.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.