Presentation

Cecilia Lindblom är universitetsadjunkt på institutionen för Urbana studier inom enheten för ledarskap, organisation (LEO) & Företagsekonomi (FEK). Hon är beteendevetare och lärare. Cecilia undervisar bla i psykologi, ledarskap/grupp, kommunikation, konflikthantering och projektledning. Hon är verksam inom reguljär-/och uppdragsutbildning på både grund-/och avancerad nivå. Cecilia är ansvarig för och koordinering av uppdragsutbildning inom Ledarskap och Organisation & Företagsekonomi.