Cecilia Lindblom

Cecilia
Lindblom
Universitetsadjunkt/Enhetschef

email icon cecilia.lindblom@mau.se
phone icon 040-6657756

location Företagsekonomi, ledarskap och organisation

Presentation

Cecilia Lindblom är universitetsadjunkt och enhetschef/stf.prefekt på institutionen för Urbana studier inom enheten för ledarskap, organisation (LEO) & Företagsekonomi (FEK). Hon är beteendevetare och lärare. Cecilia undervisar bla i psykologi, ledarskap/grupp, kommunikation, konflikthantering och projektledning. Hon är verksam inom reguljär-/och uppdragsutbildning på både grund-/och avancerad nivå. Cecilia är ansvarig för och koordinering av uppdragsutbildning inom Ledarskap och organisation(LEO) & Företagsekonomi (FEK).